Skup i wycena monet:
 
Strona główna
Wiadomości
  ogólne
Monety polskie
Monety
  kolekcjonerskie
Monety z Polską
  związane
Stany
  zachowania
Biblioteczka
Artykuły
Forum
Ogłoszenia
Linki
Autor
Sponsoring
Współpraca
Kontakt
 

          <-Wstecz do spisu działu

Początki II Rzeczypospolitej...

 

Poczatki II Rzeczypospolitej oraz reforma walutowa W. Grabskiego.

Rok 1918. Kończy się I wojna światowa odsłaniając swe okrucieństwa. Po zawierusze wojennej pojawia się na mapie Europy po 123 latach niewoli Polska. W Wielkopolsce dochodzi do wybuchu powstania, które jako jedyne dotąd kończy się pełnym sukcesem. Powstańcy z biało-czerwonymi opaskami na rękach rozbrajają nie broniących się już Niemców myślących po przegranej wojnie o jak najszybszym powrocie do domu.
Nowe państwo scala się na ziemiach trzech zaborów. Nie jest to łatwy proces i często dochodzi do zaognienia się sytuacji na granicach (3 powstania śląskie, plebiscyty).
Na wschodzie rodzi się nowe niebezpieczeństwo w postaci rewolucji. Wprawdzie rewolucjoniści doprowadzają do zakończenia działań wojennych na frontach Europy, jednak myślą już o zarażeniem ideą rewolucji całego świata. Pierwszym etapem ma być młode państwo polskie, które mogłoby utorować drogę rewolucjonistom do Niemiec, Francji i reszty Europy. Jednak Polska nie ma zamiaru rezygnować z dopiero co odzyskanej wolności na rzecz utopijnej idei politycznej, dochodzi do konfrontacji zbrojnej. Wojna bolszewicka ma swój przełom w tzw. „cudzie nad Wisłą” i kończy się na dalekich terenach wschodnich.

Po uporaniu się z problemami „sąsiedzkimi” młode państwo staje w obliczu tragedii gospodarczej. Ziemie zrujnowane w czasie wojny z trudem odzyskują swój impet gospodarczy. Rzeczypospolita nie ma jeszcze nawet nazwy własnej waluty. Marka polska jest sztucznym tworem narzuconym niejako przez Niemców, którzy w latach wojny okupowali tereny polskie. Zaczyna szaleć inflacja. Rok 1923 okazuje się rokiem przełomowym. Marka polska (podobnie zresztą jak i niemiecka) osiąga najniższe notowania – na początku 1923 r. za 1 dolara płacono 52 tys. mkp, w lipcu już 197 tys., a w grudniu ponad 6 375 tys. mkp. Po wielu problemach Władysławowi Grabskiemu udaje się zakończyć projekt reformy monetarnej i zacząć go realizować w styczniu 1924 r. 20 stycznia 1924 r. wydano rozporządzenie stwierdzające, że jednostką monetarną Rzeczypospolitej Polskiej jest „złoty” (dzielący się na 100 groszy), zawierający 9/31 g czystego złota (upadły różne propozycje nazwania nowej jednostki mianem „piast”, „pol” czy „lech”). Relacja przy wymianie marki polskiej na złote miała wynosić 1 800 000 mkp za 1 zł. Natomiast kurs dolara ustalono na 5 złotych i 18 groszy.

Napisał: Jacek Kamiński