Skup i wycena monet:
 
Strona główna
Wiadomości
  ogólne
Monety polskie
Monety
  kolekcjonerskie
Monety z Polską
  związane
Stany
  zachowania
Biblioteczka
Artykuły
Forum
Ogłoszenia
Linki
Autor
Sponsoring
Współpraca
Kontakt
 

          Biblioteczka Strona [1] 2 [3] [4]

36  Gumowski M. Numizmatyka litewska wieków średnich.  [w:] "Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne" 1920, s. 55-106; 1921, s. 1-27.
37  Gupieniec A. Przewodnik po dziale numizmatycznym Muzeum Archeologicznego w Łodzi 1954
38  Halecki O. Herby na brakteatach wielkopolskich. [w:] "Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne" 1910, s. 52-66.
39  Hauziński J. Polska w "Le songe du vieil plerin" Filipa de Mzires.  [w:] "Roczniki Historyczne" XXXIX 1973, s. 105-119.
40  Ivanka A. Wspomnienia skarbowca Warszawa 1964
41  Jabłoński T., Terlecki W. Katalog monet polskich 1669-1763 Warszawa 1967
42  Jakimowicz R. Warszawa i jej okolice w czasach przedhistorycznych. 1916
43  Jakimowicz R. Zabytki przedhistoryczne z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej w zbiorach rosyjskich. *1915
44  Jakub de Voragine Złota Legenda, wybór wyd. J. Plesiowa, M. Plesia, 1955
45 Janocha H., Lachowicz F.J. Średniowieczna mennica w Starym Drawsku 1973
46 Jażdżewski K. Kultura pucharów lejkowatych w Polsce zachodniej i środkowej 1936
47 Jurkowa J. Krótki przegląd numizmatyki bułgarskiej.   [w:] "Wiadomości Numizmatyczne" XVI 1972, s. 25-32.
48 Kaczmarek E. Doskonalenie rozliczeń pieniężnych "Bank i Kredyt", Warszawa 1975, z. 4
49 Kalinowski L. Treści ideowe i estetyczne Drzwi Gnieźnieńskich. * [w:] "Drzwi Gnieźnieńskie", pod red. M. Walickiego, 1959, t. II, s. 7-160.
50 Kałkowski T. Tysiąc lat monety polski Kraków 1963, II wyd. 1974
51 Kamiński Cz., Kopicki E. Katalog monet polskich 1764-1865 Warszawa 1976
52 Kamiński Cz. Ilustrowany katalog monet polskich 1910-1977 Warszawa 1977
53 Kamiński Cz. lustrowany katalog monet polskich 1916-1987 Warszawa 1988
54 Karpiński Z. Bank Polski 1924-1939 Warszawa 1958
55 Karpiński Z. Tworzenie ustroju pieniężnego w Polsce po I wojnie światowej * [w:] "Najnowsze dzieje Polski, Materiały i studia 1914-1939", t. X
56 Kępiński Z. Symbolika Drzwi Gnieźnieńskich. * w: Drzwi Gnieźnieńskie, pod red. M. Walickiego, 1959, t. II, s. 161-381
57 Kiersnowski R. Aleksandra Jagiellończyka królewskie dukaty.  [w:] "Cultus et cognito. Studia z dziejów kultury średniowiecznej", 1976, s. 251-258.
58 Kiersnowski R. Bawałd - jeszcze jedna mennica fałszerska z XV w., s. 1-13 "Wiadomości Numizmatyczne" XIX 1975
59 Kiersnowski R. Denary zachodniopomorskie z drugiej połowy XII wieku, s.209-232 "Wiadomości Numizmatyczne" VI 1960
60 Kiersnowski R. Drzwi Gnieźnieńskie i brakteaty, s. 1-21 "Wiadomości Numizmatyczne" XIII 1978
61 Kiersnowski R. Dukaty Władysława Łokietka, s. 23-41 "Wiadomości Numizmatyczne" VIII 1964
62 Kiersnowski R. Floreny śląskie z XIV w. i ich obieg w Europie, s.65-87 "Wiadomości Numizmatyczne" XX 1976
63 Kiersnowski R. Grosze Kazimierz Wielkiego, s. 193-221 "Wiadomości Numizmatyczne" XVII 1973
64 Kiersnowski R. Moneta w kulturze wieków średnich. 1988
65 Kiersnowski R. Monety biskupów kamieńskich z XIII i XIV w, s.1-27 "Wiadomości Numizmatyczne" VI 1962
66 Kiersnowski R. O brakteatach z czasów Bolesława Krzywoustego i roli kultu św. Wojciecha w Polsce, s. 147-168 "Wiadomości Numizmatyczne" III 1959
67 Kiersnowski R. Pieniądz kruszcowy w Polsce wczesnośredniowiecznej. Warszawa 1960
68 Kiersnowski R. Początki pieniądza polskiego. Warszawa 1962
69 Kiersnowski R. Pradzieje grosza. Warszawa 1975
70 Kiersnowski R. Rejestr kwartników śląskich; uzupełnienia, sprostowania i pytania, s.37-45 "Wiadomości Numizmatyczne" XXIV 1980
71 Kiersnowski R. Wielka reforma monetarna XIII-XIV w. Warszawa 1969
72 Kiersnowski R. Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich. Warszawa 1964
73 Kolbuszewski J. Skarby króla Gregoriusa. 1972
74 Kopera F. Materiały do inwentaryzacji zabytków sztuki i kultury w Polsce. 1906
75 Kopera F. Monety rzymskie znalezione na naszych ziemiach polskich. 1902
76 Kopicki E. Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z nią związanych. t. I-IV 1975-1980
77 Korzon T. Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta, t. I i II Warszawa 1897-1898
78 Kostowski L.M. Jak powstał Narodowy Bank Polski, trzeci polski bank emisyjny. "Bank i Kredyt", Warszawa 1975
79 Kostrzewski J. Wielkopolska w pradziejach. 1955
80 Krzyżanowska A. Ikonografia rodziny sewerów na monetach rzymskich jako wyraz sztuki rzymskiej na przełomie II i III wieku, s. 175-252 "Rocznik Muzealny", 1957, t. II
81 Krzyżanowska A. Moneta grecka. Okres helleński i hellenistyczny. Warszawa 1972
82 Krzyżanowska A. Motyw anioła w wyobrażeniach monet polskich z XVII w., s. 101-108 "Wiadomości Numizmatyczne" XXIV 1980
83 Krzyżanowska A. Skarb denarów rzymskich z Drzewicza. 1976
84 Kubiak S. Monety pierwszych Jagiellonów (1386-1444). Wrocław 1970
85 Kuliszer J. Historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych, t. I i II Warszawa 1961
86 Kunisz A. Chronologia napływu pieniądza rzymskiego na ziemie Małopolski. 1969

Strona [1] 2 [3] [4]

 
Znajdziesz tu ogólny wykaz literatury numizmatycznej. Nie jest to spis wszystkich pozycji dotyczących numizmatyki polskiej, a jedynie częściowa próba przedstawienia ciekwszych publikacji. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, propozycje lub ciekawe informacje ze świata numizmatyki napisz.
1. Słowniczek terminów i symboli
2. Klasyfikację monet
3.Artykuły
4. Oferty prywatnych kolekcjonerów