Skup i wycena monet:
 
Strona główna
Wiadomości
  ogólne
Monety polskie
Monety
  kolekcjonerskie
Monety z Polską
  związane
Stany
  zachowania
Biblioteczka
Artykuły
Forum
Ogłoszenia
Linki
Autor
Sponsoring
Współpraca
Kontakt
 

          Biblioteczka Strona [1] [2] 3 [4]

87 Kunisz A. Geneza ustroju monetarnego Cesarstwa Rzymskiego. Katowice 1975
88 Kunisz A. Katalog skarbów monet rzymskich odkrytych na ziemiach polskich. 1973

89 Kunisz A. Obieg monetarny w Cesarstwie Rzymskim w latach 214/215-238 n.e. Katowice 1971
90 Kunisz A. Pieniądz Republiki Rzymskiej. Warszawa 1973
91 Kunisz A. Uwagi o skarbie denarów rzymskich z gródkowa, pow. Sierpc. 1961
92 Krbis B. Holophagus. O smoku wawelskim i innych smokach, s.163-178 "Ars historica, Prace z dziejów powszechnych i Polski", 1976
93 Landau Z., Tomaszewski J. Gospodarka Polski międzywojennej 1918-1939. Warszawa, t. I - 1967, t. II - 1971
94 Landau Z. Polityka walutowa Polski Ludowej w okresie lubelskim. Warszawa 1964
95 Landau Z. Reformy walutowe na ziemiach polskich w 1945. "Kwartalnik Historyczny", Warszawa 1968
96 Lewin D. Obieg pieniężny Królestwa Kongresowego w drugiej połowie XIX stulecia. Warszawa 1929
97 Lipiński E. Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej do końca XVIII w. Warszawa 1975
98 Lulek T. Sprawa walutowa w Polsce. Kraków 1919
99 Łęga W. Handel między państwem rzymskim a Pomorzem nadwiślańskim od I w.p.n.e. do X w.n.e. 1956
100 Męclewska M. Monety krzyżackie. 1972
101 Michniewicz Z. O wyobrażeniu smoka na pieczęciach, monetach i w heraldyce Piastów, s. 49-62 "Wiadomości Numizmatyczne" IV 1960
102 Mikołajczyk A. Monety stare i nowe.

Warszawa 1988
103 Mikołajczyk A. Obieg pieniężny w Polsce Środkowej w wiekach od XVI do XVIII. Łódź 1980
104 Mikołajczyk A. Reforma talarowa w Europie. Warszawa 1978
105 Młynarski F. Reforma ustroju pieniężnego. Warszawa 1921
106 Niewęgłowski A. Z badań nad osadnictwem w okresach późnolateńskim i rzymskim na Mazowszu. 1966
107 Nohejlov-Prov E. Znaki sekretne na groszach praskich, s.31-46 "Archeologia i Numizmatyka", cz. I, 1968
108 Opozda T. Mennica łobżenicka Wrocław 1975
109 Piekarczyk S. Mitologia germańska. 1979
110 Piniński J. Dzieje pieniądza zachodniopomorskiego.

1976
111 Piniński J. Pojęcie monety fałszywej w późnym średniowieczu, s.239-242 Wiadomości Numizmatyczne" XX 1976
112 Piotrowicz L. Znalezisko złotych monet rzymskich w Starej Wsi, pow. Sokołów Podlaski. 1948
113 Plage K. 1906. Monety bite dla prowincji polskich przez Austrię i Prusy oraz monety Wolnego Miasta Gdańska, Księstwa Warszawskiego i w oblężeniu Zamościa. Kraków 1906, wznow. Warszawa 1970.
114 Popioł-Szymańska A. Poglądy monetarne w Polsce od XV do XVIII wieku. 1978
115 Potin V.M. Znaleziska monet na obszarze Polski według danych archiwaliów leningradzkich. 1971
116 Przybysławski K. Monety rzymskie znalezione na naszych ziemiach. 1907
117 Radziszewski H. Bank Polski. Poznań 1919
118 Radziszewski H. Skarb i organizacja władz skarbowych w Królestwie Polskim, t. I (1815-1830) Warszawa 1907
119 Reyman J. Mennica olkuska 1579-1601. Wrocław 1975
120 Rutkowski J. Historia gospodarcza Polski (do 1864 r.). Warszawa 1953
121 Rutkowski M. Monety bite w czasie oblężenia Zamościa w 1831. Zamość 1918
122 Sadowski J.N. Wykaz zabytków przedhistorycznych na ziemiach polskich. 1877
123 Sadowski Z. Pieniądz a początki upadku Rzeczypospolitej w XVII w. Warszawa 1964
124 Salamon M. Środowisko kultury łacińskiej w Konstantynopolu w IV w. 1977
125 Sapkiewicz A., Lewicki T., Nosek S., Opozda-Sapkiewicz M. Skarb dirhemów arabskich z Czechowa. 1957
126 Secomska K. Legenda Aleksandra Wielkiego w "Pantheonie" sandomierskim. 1977
127 Sikorski B. Pieniądz zastępczy w Pile 1914-1923. -
128 Skalniak F. Bank Emisyjny w Polsce 1939-1945. Warszawa 1966
129 Stronczyński K. 1883-1885. Dawne monety polskie dynastii Piastów i Jagiellonów. t. I-III -
130 Suchodolski J. Moneta polska X i XI w Warszawa 1967
131 Suchodolski S. Mennictwo polskie w XI i XII wieku. Wrocław 1973
132 Suchodolski S. Moneta i obrót pieniężny w Europie Zachodniej. 1982
133 Suchodolski S. Moneta polska w X/XI wieku, s. 65-194 "Wiadomości Numizmatyczne" XI 1967
134 Suchodolski S. Monety odkryte na polach Grunwaldu, s.357-365 "Rocznik Olsztyński" IV, 1961-1962
135 Suchodolski S. Początki mennictwa w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej. Wrocław 1971
136 Suchodolski S. Z badań nad techniką bicia monet w Polsce we wczesnym średniowieczu, s. 23-40 "Wiadomości Numizmatyczne" III 1959

Strona [1] [2] 3 [4]

 
Znajdziesz tu ogólny wykaz literatury numizmatycznej. Nie jest to spis wszystkich pozycji dotyczących numizmatyki polskiej, a jedynie częściowa próba przedstawienia ciekwszych publikacji. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, propozycje lub ciekawe informacje ze świata numizmatyki napisz.
1. Słowniczek terminów i symboli
2. Klasyfikację monet
3.Artykuły
4. Oferty prywatnych kolekcjonerów