Skup i wycena monet:
 
Strona główna
Wiadomości
  ogólne
Monety polskie
Monety
  kolekcjonerskie
Monety z Polską
  związane
Stany
  zachowania
Biblioteczka
Artykuły
Forum
Ogłoszenia
Linki
Autor
Sponsoring
Współpraca
Kontakt
 

          Biblioteczka Strona [1] [2] [3] 4

137 Szelągowski A. Pieniądz i przewrót cen w XVI i XVII wieku w Polsce. Lwów 1902
138 Szelągowski A. Upadek Waluty w Polsce za Jana Kazimierza "Kwartalnik Historyczny", Warszawa 1973
139 Szymański J. Pismo łacińskie i jego rola w kulturze. 1975
140 Szwagrzyk J.A. Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w. 1990
141 Szwagrzyk J.A. Poglądy i teorie monetarne przed Kopernikiem i ich recepcja w Polsce w XV w., s.6-40 "Ze skarbca kultury" XVIII 1967
142 Szwagrzyk J.A. Portrety na monetach i banknotach polskich. 1980
143 Taubenschlag R. Fałszowanie pieniędzy w prawie rzymskim, s. 21-23 "Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne" XX 1939
144 Terlecki W. Mennica warszawska 1765-1965. Wrocław 1970
145 Tomaszewski J. Polityka stabilizacyjna Władysława Grabskiego 1923-1925. Najnowsze dzieje Polski, Materiały i studia z okresu 1914-1939", t. I, Warszawa 1958
146 Walewski S. Trojaki koronne Zygmunta III od r. 1588 do 1624. Warszawa 1970
147 Wawrzeniecki M. Poszukiwanie zabytków przedhistorycznych w Królestwie Polskim. 1912
148 Witanowski M.R. Katalog zbiorów Towarzystwa Krajoznawczego na Zamku Królewskim w Piotrkowie Trybunalskim. 1926
149 Wojtulewicz H. Pieniądz Polski Ludowej (1944-1969). Lublin 1969
150 Zagórski I. Monety dawnej Polski. Warszawa 1969 - tablice i 1977 - teksty do tablic
151 Zakrzewska-Kleczowska J. 1976. Brakteaty z napisami hebrajskimi ze Stelic, s. 182-192 Sbornik II Numismatick ho Symposia" 1969
152 Zakrzewski Z. Gniezno i Kalisz, dwie mennice wielkopolskie z czasów Mieszka III, s. 37-51 Numizmatyczno-Archeologiczne" 1926
153 Zakrzewski Z. O brakteatach z napisami hebrajskimi. "Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne" 1909
154 Zieliński G. Monety rzymskie znalezione na naszych ziemiach. 1905
155 Zwieg F. Złoty polski. Kraków 1923
156 Żytkiewicz L. Pieniądz Kościuszki. "Ateneum Wileńskie" r. X, Wilno 1935Strona [1] [2] [3] 4

 
Znajdziesz tu ogólny wykaz literatury numizmatycznej. Nie jest to spis wszystkich pozycji dotyczących numizmatyki polskiej, a jedynie częściowa próba przedstawienia ciekwszych publikacji. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, propozycje lub ciekawe informacje ze świata numizmatyki napisz.
1. Słowniczek terminów i symboli
2. Klasyfikację monet
3.Artykuły
4. Oferty prywatnych kolekcjonerów