Skup i wycena monet:
 
Strona główna
Wiadomości
  ogólne
Monety polskie
Monety
  kolekcjonerskie
Monety z Polską
  związane
Stany
  zachowania
Biblioteczka
Artykuły
Forum
Ogłoszenia
Linki
Autor
Sponsoring
Współpraca
Kontakt
 
          <-Wstecz do spisu działu

2 – złotówki

Projekt tej monety wykonała: Pani Ewa Tyc-Karpińska.

Poz.

Rok

Ilość [ szt. ]

Materiał wielkość; masa

Cena (w st. I )

Dodatkowe informacje

o.pod.2zl.1

1994

łącznie 79 644 000

Brązal. (Cu92Al6Ni2)/ Cu75Ni25 Ø wew. 12, całk.21,5; 5,21g

2,80

 

o.pod.2zl.2

1994

Brązal. (Cu92Al6Ni2)/ Cu75Ni25 Ø wew. 12, całk.21,5; 5,21g

c.a.

Oś 15°. Znany jeden egzemplarz. Zgłosił Pan Grzegorz Broniszewski "KOCH"   

o.pod.2zl.3

1994

Brązal. (Cu92Al6Ni2)/ Cu75Ni25 Ø wew. 12, całk.21,5; 5,21g

15,80

Oś 8° i 348°. Procentowo z nakładu 1,80%. Zgłosił Pan Grzegorz Broniszewski "KOCH"  

o.pod.2zl.4

1994

?

Brązal. (Cu92Al6Ni2)/ Cu75Ni25 Ø wew. 12, całk.21,5; 5,21g

35,00

„Duża korona” orła. 

o.pod.2zl.5

1995

łącznie 122 880 020

Brązal. (Cu92Al6Ni2)/ Cu75Ni25 Ø wew. 12, całk.21,5; 5,21g

2,50

 

o.pod.2zl.6

1995

Brązal. (Cu92Al6Ni2)/ Cu75Ni25 Ø wew. 12, całk.21,5; 5,21g

140,00

Odwrotka. 

o.pod.2zl.7

1995

Brązal. (Cu92Al6Ni2)/ Cu75Ni25 Ø wew. 12, całk.21,5; 5,21g

14,50

Oś 348°. Procentowo z nakładu 1,80%. Zgłosił Pan Grzegorz Broniszewski "KOCH"  

Katalog ten powstał na podstawie własnych informacji uzyskanych z różnych źródeł. Większość danych jednak pochodzi z Narodowego Banku Polskiego który jest jednocześnie głównym bankiem emisyjnym.