Skup i wycena monet:
 
Strona główna
Wiadomości
  ogólne
Monety polskie
Monety
  kolekcjonerskie
Monety z Polską
  związane
Stany
  zachowania
Biblioteczka
Artykuły
Forum
Ogłoszenia
Linki
Autor
Sponsoring
Współpraca
Kontakt
 
          <-Wstecz do spisu działu

Katalog monet obiegowych z ziem polskich z czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego

Stanisław August Poniatowski panował w latach 1764-1795. Jego ocena jako władcy jest niejednoznaczna i zawsze budziła wiele emocji. Bezsprzecznie był człowiekiem bardzo inteligentnym, obdarzonym wielkimi zdolnościami organizatorskimi i zamiłowaniem do sztuk pięknych. Między innymi zainicjował utworzenie mennicy w Warszawie i zgromadził duży zbiór numizmatyczny. Zastając gospodarkę wyniszczoną długim okresem wojen został przez sejm zobowiązany do przeprowadzenia reformy monetarnej. Jeden z artykułów PACTA CONVENTA nakazywał mu uruchomienie nowej mennicy, która miała produkować dobrą monetę. Mennica powstała, częściowo z własnych środków króla. W 1765 r. Komisja Skarbowa ustaliła stopę menniczą. Z grzywny miano bić 80 złotych polskich. Złoty dzielił się na 30 groszy miedzianych lub 4 grosze srebrne, talar składał się z 8 złotych, a dukat z 16,75 złotego. Taka stopa mennicza była wyższa od pruskiej i powodowała odpływ dobrej monety za granice Rzeczypospolitej więc w roku 1786 ustalono nową stopę równą 83,5 złotego z grzywny kolońskiej, a w roku 1794 zrównano ją ze stopą pruską (84,5 złotego z grzywny).

Za panowania Poniatowskiego bito monety:

 • koronne, bite w Krakowie
 • koronne, bite w Warszawie
 • toruńskie, bite w Toruniu
 • gdańskie, bite w Gdańsku
 • kurlandzkie lenne, bite w Mitawie

Mennica w Krakowie
Pracowała w latach 1765-1768 na Wawelu. Przedsiębiorcą menniczym był Piotr Mikołaj Gartenberger (stąd "G", jako znak menniczy). Niestety, tą samą literą były oznaczane również produkty mennicy Warszawskiej, stąd trudno o pewne i jednoznaczne określenie pochodzenia poszczególnych monet.

Mennica w Warszawie
Była czynna w latach 1765-1795. Pochodzą z niej wszystkie monety srebrne. Administratorem był wymieniony już Piotr Mikołaj Gartenberger ( oznaczenie G lub G ). Intendentami byli:
 • Fryderyk Wilhelm Sylm - FS - 1765 - 1767
 • Justyn Schroeder - IS - 1768 - 1772
 • Antoni Partenstein - AP - 1772 - 1774
 • Efraim Brenn - EB - 1774 - 1792
Od 1791 r. stosowano oznaczenia MV lub MW oznaczające mennicę warszawską.

Mennica toruńska
Działała w latach 1764-1765 pod kierownictwem Szymona Bruckmana. W tej mennicy bito szelągi, trojaki i szóstaki według starej stopy menniczej z czasów Augusta III.

Mennica Gdańska
Po pierwszym okresie działalności przypadającym na lata 1764-1767 z polecenia Sejmu mennicę zamknięto ponieważ podobnie, jak toruńska, mennica biła monetę niezgodnie z obowiązującą stopą. Mennicę dzierżawili:
 • Rudolf Ernest Oeckermann - REOE - 1764-1765
 • Fryderyk Ludwik Sturber - FLS - 1766-1767
Ponownie uruchomiono mennicę w Gdańsku w roku 1793. Nieznany z nazwiska mincerz oznaczał bite wtedy szelągi literkami CLM.

Mennica w Mitawie
W tej mennicy bito lenne monety kurlandzkie. Za panowania Ernesta Jana Birona mincerzami byli:
 • Graefenstein - G - 1764
 • Justus Karol Schroeder - IGS - 1764-1765
 • Jan Fryderyk Schmickert - IFS - 1764-1765
W roku 1765 mennicę zamknięto, a ponownie uruchomiono w roku 1780 - Kurlandią władał wtedy książe Piotr Biron, a mennica biła tylko talary i dukaty bez znaków menniczych.

rocznik emitent moneta cena data uwagi
1764 Polska grosz siewierski 900,00 30-03-1993 GGN 6
1764 Polska trojak toruński 200,00   Parchimowicz 2000
1764 Polska szóstak gdański 300,00   Parchimowicz 2000
1765 Polska szeląg gdański 60,00   Parchimowicz 2000
1765 Polska szeląg gdański, jednostronny, rewers 120,00   PN 4/98
1765 Polska szeląg gdański, jednostronny, rewers 260,00   GGN 16, I
1765 Polska szeląg gdański, REOE 40,00   PN 4/98
1765 Polska szeląg toruński 350,00   Parchimowicz 2000
1765 Polska grosz Cu, bez znaku 35,00   PN 3/98
1765 Polska grosz Cu, g 15,00   PN 3/98
1765 Polska grosz koronny, bez znaku, cena amatorska 0,00   Parchimowicz 2000
1765 Polska grosz koronny, G drukowane 80,00   Parchimowicz 2000
1765 Polska grosz koronny, G pisane 12,00   Parchimowicz 2000
1765 Polska grosz koronny, VG pod monogramem 35,00   Parchimowicz 2000
1765 Polska grosz koronny, VG pod tarczą 45,00   Parchimowicz 2000
1765 Polska grosz, miedź, G 35,00   PN 3/98
1765 Polska grosz, miedź, V-G 25,00   PN 3/98
1765 Polska grosz, miedź, VG pod tarczą 20,00   PN 3/98
1765 Polska grosz koronny, VG 12,50 01-11-2000 Allegro
1765 Polska grosz koronny 25,00 01-11-2000 Allegro
1765 Polska trojak gdański 150,00   Parchimowicz 2000
1765 Polska trojak koronny 35,00   PN 3/98
1765 Polska trojak koronny, popiersie w zbroi 120,00   Parchimowicz 2000
1765 Polska trojak toruński 180,00   Parchimowicz 2000
1765 Polska trojak gdański 150,00 19-02-1996 Rzeczpospolita
1765 Polska trojak koronny, popiersie w zbroi [1] 2.250,00 19-11-1999 WCN 19
1765 Polska szóstak gdański 300,00   Parchimowicz 2000
1765 Polska szóstak toruński 500,00   Parchimowicz 2000
1766 Polska szeląg gdański 60,00   Parchimowicz 2000
1766 Polska szeląg gdański, FLS 45,00   PN 4/98
1766 Polska szeląg toruński, REOE 260,00   PN 4/98
1766 Polska szeląg gdański 30,00 03-10-2000 Rzeczpospolita
1766 Polska półgrosz koronny, G 18,00   Parchimowicz 2000
1766 Polska półgrosz, miedź, G 15,00   PN 3/98
1766 Polska grosz koronny, G drukowane 15,00   PN 3/98
1766 Polska grosz koronny, G drukowane 12,00   Parchimowicz 2000
1766 Polska grosz koronny, G pisane 15,00   PN 3/98
1766 Polska grosz koronny, G pisane 12,00   Parchimowicz 2000
1766 Polska trojak gdański 150,00   Parchimowicz 2000
1766 Polska trojak koronny 30,00   PN 3/98
1766 Polska trojak koronny, G drukowane 70,00   Parchimowicz 2000
1766 Polska trojak koronny, G pisane 70,00   Parchimowicz 2000
1766 Polska trojak koronny, popiersie w zbroi 80,00   Parchimowicz 2000
1766 Polska trojak koronny 40,00 18-08-1997 Rzeczpospolita
1766 Polska trojak koronny 17,50 15-11-2000 Allegro
1766 Polska grosz srebrny koronny, FS 80,00   Parchimowicz 2000
1766 Polska grosz srebrny koronny, FS, bez napisów 180,00   Parchimowicz 2000
1766 Polska grosz srebrny koronny 50,00 17-10-2000 Rzeczpospolita
1766 Polska dwugrosz koronny 60,00   Parchimowicz 2000
1766 Polska dwugrosz koronny 20,00 06-03-1999 Cieszyn, aukcja 8
1766 Polska dwugrosz koronny 15,00 17-10-2000 Rzeczpospolita
1766 Polska złotówka koronna 80,00   Parchimowicz 2000
1766 Polska złotówka koronna 21,00 20-04-1996 Aukcja PTN - Warszawa
1766 Polska złotówka koronna 65,00 06-03-1999 Cieszyn, aukcja 8
1766 Polska złotówka koronna 70,00 20-09-1999 Rzeczpospolita
1766 Polska złotówka koronna 200,00 10-01-2000 Rzeczpospolita
1766 Polska złotówka koronna 110,00 20-03-2000 Rzeczpospolita
1766 Polska 2 złote 700,00   Parchimowicz 2000
1766 Polska 2 złote, FS 120,00   Parchimowicz 2000
1766 Polska 2 złote, FS, bez napisu 8 groszy 400,00   Parchimowicz 2000
1766 Polska talar koronny 900,00   Parchimowicz 2000
1766 Polska talar 400,00 10-12-1995 Rzeczpospolita
1766 Polska talar 1.600,00 06-12-1999 PTN 12
1766 Polska talar [2+] 1.555,00 01-09-2000 Allegro
1766 Polska dukat koronny, głowa 5.000,00   Parchimowicz 2000
1766 Polska dukat koronny, monogram 5.000,00   Parchimowicz 2000
1766 Polska dukat koronny, stojąca postać, data na awersie 2.800,00   Parchimowicz 2000
1766 Polska dukat koronny, stojąca postać, data na awersie, FS 2.800,00   Parchimowicz 2000
1766 Polska dukat koronny, stojąca postać, data na rewersie 5.000,00   Parchimowicz 2000
1767 Polska szeląg koronny, G 35,00   Parchimowicz 2000
1767 Polska szeląg, miedź, G 20,00   PN 3/98
1767 Polska półgrosz koronny, G 15,00   Parchimowicz 2000
1767 Polska półgrosz, miedź, G 15,00   PN 3/98
1767 Polska półgrosz koronny 12,00 16-12-1996 Rzeczpospolita
1767 Polska grosz koronny 10,00   Aukcja - III zjazd PTN Chróstnik
1767 Polska grosz koronny, G drukowane 15,00   PN 3/98
1767 Polska grosz koronny, G drukowane 30,00   Parchimowicz 2000
1767 Polska grosz koronny, G pisane 15,00   PN 3/98
1767 Polska grosz koronny, G pisane 30,00   Parchimowicz 2000
1767 Polska grosz koronny 7,00 10-12-1995 Rzeczpospolita
1767 Polska grosz koronny 3,00 20-04-1996 Aukcja PTN - Warszawa
1767 Polska grosz koronny, Kraków, Cu 10,00 06-03-1999 Cieszyn, aukcja 8
1767 Polska grosz koronny 15,00 15-10-2000 Allegro
1767 Polska grosz koronny 15,50 15-10-2000 Allegro
1767 Polska trojak koronny 60,00   Parchimowicz 2000
1767 Polska trojak koronny 30,00   PN 3/98
1767 Polska trojak koronny 29,00 15-10-2000 Allegro
1767 Polska trojak koronny 36,00 15-11-2000 Allegro
1767 Polska grosz srebrny koronny, FS 80,00   Parchimowicz 2000
1767 Polska grosz srebrny koronny, FS 45,00 17-12-1995 Rzeczpospolita
1767 Polska dwugrosz koronny 60,00   Parchimowicz 2000
1767 Polska dwugrosz koronny [3/2] 70,00 15-10-2000 Allegro
1767 Polska dwugrosz koronny 130,00 21-11-2000 Rzeczpospolita
1767 Polska złotówka koronna 80,00   Parchimowicz 2000
1767 Polska złotówka koronna 40,00 19-02-1996 Rzeczpospolita
1767 Polska złotówka koronna 90,00 06-03-1999 Cieszyn, aukcja 8
1767 Polska złotówka koronna 132,50 15-11-2000 Allegro
1767 Polska 2 złote, FS 170,00   Parchimowicz 2000
1767 Polska półtalar koronny 550,00   Parchimowicz 2000
1767 Polska dukat koronny 5.000,00   Parchimowicz 2000
1767 Polska dukat koronny, FS 5.000,00   Parchimowicz 2000
1768 Polska szeląg koronny 8,00   Aukcja PTN
1768 Polska szeląg koronny, bez G 0,00   Parchimowicz 2000
1768 Polska szeląg koronny, G 25,00   Parchimowicz 2000
1768 Polska szeląg, miedź, bez daty 150,00   PN 3/98
1768 Polska szeląg, miedź, bez G 20,00   PN 3/98
1768 Polska szeląg, miedź, G 15,00   PN 3/98
1768 Polska szeląg koronny [4] 15,00 06-03-1999 Cieszyn, aukcja 8
1768 Polska półgrosz koronny, G 15,00   Parchimowicz 2000
1768 Polska półgrosz, miedź, G 15,00   PN 3/98
1768 Polska półgrosz koronny, Kraków 15,00 06-03-1999 Cieszyn, aukcja 8
1768 Polska półgrosz koronny 40,00 10-01-2000 Rzeczpospolita
1768 Polska półgrosz koronny 41,00 21-08-2000 Allegro
1768 Polska półgrosz koronny 18,50 15-10-2000 Allegro
1768 Polska grosz koronny, G drukowane 15,00   PN 3/98
1768 Polska grosz koronny, G drukowane 12,00   Parchimowicz 2000
1768 Polska grosz koronny, G pisane 15,00   PN 3/98
1768 Polska grosz koronny, G pisane 12,00   Parchimowicz 2000
1768 Polska trojak koronny 60,00   Parchimowicz 2000
1768 Polska trojak koronny 30,00   PN 3/98
1768 Polska grosz srebrny koronny, FS 80,00   Parchimowicz 2000
1768 Polska grosz srebrny koronny, IS, cena amatorska 0,00   Parchimowicz 2000
1768 Polska dwugrosz koronny 100,00   Parchimowicz 2000
1768 Polska złotówka koronna 120,00   Parchimowicz 2000
1768 Polska 2 złote, FS 100,00   Parchimowicz 2000
1768 Polska 2 złote, IS 100,00   Parchimowicz 2000
1768 Polska 2 złote = 8 groszy 550,00 19-02-1996 Rzeczpospolita
1768 Polska półtalar koronny 550,00   Parchimowicz 2000
1768 Polska półtalar koronny, napis na rancie 600,00   Parchimowicz 2000
1768 Polska talar koronny, rant ozdobny 900,00   Parchimowicz 2000
1768 Polska talar koronny, napis na rancie 2.500,00   Parchimowicz 2000
1768 Polska dukat koronny 5.000,00   Parchimowicz 2000
1769 Polska grosz koronny, G 12,00   Parchimowicz 2000
1769 Polska grosz koronny, G pisane 15,00   PN 3/98
1769 Polska trojak koronny 30,00   PN 3/98
1769 Polska trojak koronny 60,00   Parchimowicz 2000
1769 Polska dwugrosz koronny 70,00   Parchimowicz 2000
1769 Polska złotówka koronna 400,00   Parchimowicz 2000
1769 Polska 2 złote, IS 250,00   Parchimowicz 2000
1769 Polska talar koronny, bardzo rzadki 0,00   Parchimowicz 2000
1770 Polska grosz Cu, g 15,00   PN 3/98
1770 Polska grosz koronny, G 15,00   Parchimowicz 2000
1770 Polska trojak koronny 30,00   PN 3/98
1770 Polska trojak koronny 60,00   Parchimowicz 2000
1770 Polska dwugrosz koronny 70,00   Parchimowicz 2000
1770 Polska 2 złote, IS 170,00   Parchimowicz 2000
1770 Polska talar koronny 900,00   Parchimowicz 2000
1770 Polska dukat koronny 3.000,00   Parchimowicz 2000
1771 Polska grosz Cu, g 15,00   PN 3/98
1771 Polska grosz koronny, G 40,00   Parchimowicz 2000
1771 Polska trojak koronny 35,00   PN 3/98
1771 Polska trojak koronny 100,00   Parchimowicz 2000
1771 Polska dwugrosz koronny 70,00   Parchimowicz 2000
1771 Polska złotówka koronna 100,00   Parchimowicz 2000
1771 Polska 2 złote, IS 170,00   Parchimowicz 2000
1771 Polska 2 złote = 8 groszy Ag 75,00 05-02-1996 Rzeczpospolita
1771 Polska dukat koronny 5.000,00   Parchimowicz 2000
1772 Polska grosz koronny, AP 120,00   PN 3/98
1772 Polska grosz koronny, AP, cena amatorska 0,00   Parchimowicz 2000
1772 Polska grosz koronny, G drukowane 35,00   Parchimowicz 2000
1772 Polska grosz koronny, G pisane 15,00   PN 3/98
1772 Polska grosz koronny 41,00 01-11-2000 Allegro
1772 Polska trojak koronny 30,00   PN 3/98
1772 Polska trojak koronny, AP 30,00   PN 3/98
1772 Polska trojak koronny, AP 60,00   Parchimowicz 2000
1772 Polska trojak koronny, G 80,00   Parchimowicz 2000
1772 Polska grosz srebrny koronny, AP 250,00   Parchimowicz 2000
1772 Polska dwugrosz koronny, AP 70,00   Parchimowicz 2000
1772 Polska dwugrosz koronny, IS 100,00   Parchimowicz 2000
1772 Polska złotówka koronna 300,00   Parchimowicz 2000
1772 Polska 2 złote, AP 170,00   Parchimowicz 2000
1772 Polska 2 złote, IS 170,00   Parchimowicz 2000
1772 Polska półtalar koronny 550,00   Parchimowicz 2000
1772 Polska półtalar 720,00 06-12-1999 PTN 12
1772 Polska talar koronny, AP 850,00   Parchimowicz 2000
1772 Polska talar koronny, IS 1.000,00   Parchimowicz 2000
1772 Polska dukat koronny, głowa 3.000,00   Parchimowicz 2000
1772 Polska dukat koronny, stojąca postać, AP 5.000,00   Parchimowicz 2000
1772 Polska dukat koronny, stojąca postać, IS, bardzo rzadki 0,00   Parchimowicz 2000
1773 Polska grosz koronny, AP 15,00   PN 3/98
1773 Polska grosz koronny, AP 20,00   Parchimowicz 2000
1773 Polska trojak koronny 30,00   PN 3/98
1773 Polska trojak koronny 60,00   Parchimowicz 2000
1773 Polska grosz srebrny koronny, AP 120,00   Parchimowicz 2000
1773 Polska dwugrosz koronny, AP 70,00   Parchimowicz 2000
1773 Polska dwugrosz koronny, PA 180,00   Parchimowicz 2000
1773 Polska złotówka koronna 500,00   Parchimowicz 2000
1773 Polska 2 złote, AP 250,00   Parchimowicz 2000
1773 Polska półtalar koronny 650,00   Parchimowicz 2000
1773 Polska talar koronny 1.000,00   Parchimowicz 2000
1773 Polska dukat koronny, głowa 2.000,00   Parchimowicz 2000
1774 Polska grosz koronny, AP 20,00   PN 3/98
1774 Polska grosz koronny, AP 35,00   Parchimowicz 2000
1774 Polska grosz koronny, EB 18,00   PN 3/98
1774 Polska grosz koronny, EB 20,00   Parchimowicz 2000
1774 Polska trojak Cu 30,00   PN 3/98
1774 Polska trojak koronny 60,00   Parchimowicz 2000
1774 Polska trojak koronny 26,00 15-11-2000 Allegro
1774 Polska grosz srebrny koronny, AP 120,00   Parchimowicz 2000
1774 Polska dwugrosz koronny, AP 70,00   Parchimowicz 2000
1774 Polska złotówka koronna 150,00   Parchimowicz 2000
1774 Polska 2 złote, AP 140,00   Parchimowicz 2000
1774 Polska 2 złote, EB 170,00   Parchimowicz 2000
1774 Polska półtalar koronny 900,00   Parchimowicz 2000
1774 Polska półtalar 480,00 17-01-2000 Rzeczpospolita
1774 Polska talar koronny 1.000,00   Parchimowicz 2000
1774 Polska dukat koronny, głowa, AP 2.000,00   Parchimowicz 2000
1774 Polska dukat koronny, głowa, EB, bardzo rzadki 0,00   Parchimowicz 2000
1774 Polska dukat 3.300,00 19-11-1999 WCN 19
1774 Polska dukat 2.000,00 26-06-2000 Rzeczpospolita
1774 Polska Ks. Oświęcimsko-Zatorskie szeląg 30,00   PN 3/98
1774 Polska Ks. Oświęcimsko-Zatorskie szeląg 180,00   Parchimowicz 2000
1775 Polska półgrosz koronny, EB 20,00   Parchimowicz 2000
1775 Polska półgrosz, miedź, EB 18,00   PN 3/98
1775 Polska grosz koronny, EB 15,00   PN 3/98
1775 Polska grosz koronny, EB 12,00   Parchimowicz 2000
1775 Polska grosz koronny 7,00 10-12-1995 Rzeczpospolita
1775 Polska trojak koronny 30,00   PN 3/98
1775 Polska trojak koronny 60,00   Parchimowicz 2000
1775 Polska trojak koronny 36,00 15-10-2000 Allegro
1775 Polska grosz srebrny koronny, EB 120,00   Parchimowicz 2000
1775 Polska dwugrosz koronny, AP, cena amatorska 0,00   Parchimowicz 2000
1775 Polska dwugrosz koronny, EB 70,00   Parchimowicz 2000
1775 Polska złotówka koronna 120,00   Parchimowicz 2000
1775 Polska 2 złote, EB 140,00   Parchimowicz 2000
1775 Polska półtalar koronny 700,00   Parchimowicz 2000
1775 Polska talar koronny 800,00   Parchimowicz 2000
1775 Polska talar 880,00 19-11-1999 WCN 19
1775 Polska dukat koronny 3.000,00   Parchimowicz 2000
1775 Polska Ks. Oświęcimsko-Zatorskie 15 krajcarów - złotówka 300,00   Parchimowicz 2000
1775 Polska Ks. Oświęcimsko-Zatorskie 30 krajcarów - dwuzłotówka 250,00   Parchimowicz 2000
1775 Polska Ks. Oświęcimsko-Zatorskie 30 krajcarów 200,00 06-03-1999 Cieszyn, aukcja 8
1776 Polska szeląg koronny, EB 60,00   Parchimowicz 2000
1776 Polska szeląg, miedź 35,00   PN 3/98
1776 Polska półgrosz koronny, EB 50,00   Parchimowicz 2000
1776 Polska półgrosz, miedź, EB 15,00   PN 3/98
1776 Polska grosz koronny, AP 40,00   PN 3/98
1776 Polska grosz koronny, AP 100,00   Parchimowicz 2000
1776 Polska grosz koronny, EB 15,00   PN 3/98
1776 Polska grosz koronny, EB 12,00   Parchimowicz 2000
1776 Polska trojak koronny 30,00   PN 3/98
1776 Polska trojak koronny 60,00   Parchimowicz 2000
1776 Polska trojak koronny 30,00 10-09-1999 Rzeczpospolita
1776 Polska grosz srebrny koronny, EB 120,00   Parchimowicz 2000
1776 Polska dwugrosz koronny, EB 100,00   Parchimowicz 2000
1776 Polska złotówka koronna 120,00   Parchimowicz 2000
1776 Polska 2 złote, EB 140,00   Parchimowicz 2000
1776 Polska półtalar koronny 500,00   Parchimowicz 2000
1776 Polska półtalar koronny 355,00 15-11-2000 Allegro
1776 Polska talar koronny 800,00   Parchimowicz 2000
1776 Polska dukat koronny 3.500,00   Parchimowicz 2000
1776 Polska Ks. Oświęcimsko-Zatorskie 15 krajcarów - złotówka 300,00   Parchimowicz 2000
1776 Polska Ks. Oświęcimsko-Zatorskie 30 krajcarów - dwuzłotówka 250,00   Parchimowicz 2000
1776 Polska Ks. Oświęcimsko-Zatorskie 30 krajcarów - dwuzłotówka 100,00 21-08-2000 Emporium Hamburg, cena w DM
1777 Polska półgrosz koronny, EB 50,00   Parchimowicz 2000
1777 Polska półgrosz, miedź, EB 15,00   PN 3/98
1777 Polska grosz koronny, AP 50,00   PN 3/98
1777 Polska grosz koronny, AP 120,00   Parchimowicz 2000
1777 Polska grosz koronny, EB 15,00   Parchimowicz 2000
1777 Polska trojak koronny 30,00   PN 3/98
1777 Polska trojak koronny 60,00   Parchimowicz 2000
1777 Polska grosz srebrny koronny, EB 120,00   Parchimowicz 2000
1777 Polska dwugrosz koronny, EB 120,00   Parchimowicz 2000
1777 Polska złotówka koronna 120,00   Parchimowicz 2000
1777 Polska 2 złote, EB 140,00   Parchimowicz 2000
1777 Polska półtalar koronny 500,00   Parchimowicz 2000
1777 Polska talar koronny 800,00   Parchimowicz 2000
1777 Polska dukat koronny 4.000,00   Parchimowicz 2000
1777 Polska Ks. Oświęcimsko-Zatorskie 15 krajcarów - złotówka 300,00   Parchimowicz 2000
1777 Polska Ks. Oświęcimsko-Zatorskie 30 krajcarów - dwuzłotówka 250,00   Parchimowicz 2000
1778 Polska grosz koronny, EB 15,00   PN 3/98
1778 Polska grosz koronny, EB 12,00   Parchimowicz 2000
1778 Polska grosz koronny 7,00 10-12-1995 Rzeczpospolita
1778 Polska trojak koronny 30,00   PN 3/98
1778 Polska trojak koronny 100,00   Parchimowicz 2000
1778 Polska grosz srebrny koronny, EB 120,00   Parchimowicz 2000
1778 Polska dwugrosz koronny, EB 120,00   Parchimowicz 2000
1778 Polska złotówka koronna 150,00   Parchimowicz 2000
1778 Polska 2 złote, EB 170,00   Parchimowicz 2000
1778 Polska półtalar koronny 500,00   Parchimowicz 2000
1778 Polska talar koronny 800,00   Parchimowicz 2000
1778 Polska dukat koronny 4.000,00   Parchimowicz 2000
1779 Polska grosz koronny, EB 15,00   PN 3/98
1779 Polska grosz koronny, EB 12,00   Parchimowicz 2000
1779 Polska trojak koronny 30,00   PN 3/98
1779 Polska trojak koronny 100,00   Parchimowicz 2000
1779 Polska grosz srebrny koronny, EB 120,00   Parchimowicz 2000
1779 Polska dwugrosz koronny, EB 100,00   Parchimowicz 2000
1779 Polska złotówka koronna 120,00   Parchimowicz 2000
1779 Polska 2 złote, EB 170,00   Parchimowicz 2000
1779 Polska półtalar koronny 500,00   Parchimowicz 2000
1779 Polska talar koronny 800,00   Parchimowicz 2000
1779 Polska dukat koronny 2.000,00   Parchimowicz 2000
1779 Polska dukat koronny, aureus, bardzo rzadki 0,00   Parchimowicz 2000
1780 Polska półgrosz koronny, EB 40,00   Parchimowicz 2000
1780 Polska grosz koronny 15,00   PN 3/98
1780 Polska grosz koronny, EB 15,00   Parchimowicz 2000
1780 Polska trojak koronny 35,00   PN 3/98
1780 Polska trojak koronny 120,00   Parchimowicz 2000
1780 Polska grosz srebrny koronny, EB 150,00   Parchimowicz 2000
1780 Polska dwugrosz koronny, EB 100,00   Parchimowicz 2000
1780 Polska złotówka koronna 100,00   Parchimowicz 2000
1780 Polska 2 złote, EB 200,00   Parchimowicz 2000
1780 Polska półtalar koronny 700,00   Parchimowicz 2000
1780 Polska talar koronny 1.000,00   Parchimowicz 2000
1780 Polska dukat koronny 2.500,00   Parchimowicz 2000
1781 Polska półgrosz koronny, EB 80,00   Parchimowicz 2000
1781 Polska półgrosz, miedź, EB 25,00   PN 3/98
1781 Polska grosz koronny 18,00   PN 3/98
1781 Polska grosz koronny, EB 20,00   Parchimowicz 2000
1781 Polska trojak koronny 30,00   PN 3/98
1781 Polska trojak koronny 100,00   Parchimowicz 2000
1781 Polska grosz srebrny koronny, EB 200,00   Parchimowicz 2000
1781 Polska dwugrosz koronny, EB 100,00   Parchimowicz 2000
1781 Polska złotówka koronna 150,00   Parchimowicz 2000
1781 Polska 2 złote, EB 170,00   Parchimowicz 2000
1781 Polska półtalar koronny 700,00   Parchimowicz 2000
1781 Polska talar koronny 1.500,00   Parchimowicz 2000
1781 Polska dukat koronny 2.500,00   Parchimowicz 2000
1782 Polska półgrosz koronny, EB 40,00   Parchimowicz 2000
1782 Polska półgrosz, miedź, EB 15,00   PN 3/98
1782 Polska grosz koronny 18,00   PN 3/98
1782 Polska grosz koronny, EB 20,00   Parchimowicz 2000
1782 Polska trojak koronny 32,00   PN 3/98
1782 Polska trojak koronny 120,00   Parchimowicz 2000
1782 Polska grosz srebrny koronny, EB 120,00   Parchimowicz 2000
1782 Polska dwugrosz koronny, EB 100,00   Parchimowicz 2000
1782 Polska złotówka koronna 120,00   Parchimowicz 2000
1782 Polska 2 złote, EB 170,00   Parchimowicz 2000
1782 Polska półtalar koronny 700,00   Parchimowicz 2000
1782 Polska talar koronny 2.500,00   Parchimowicz 2000
1782 Polska dukat koronny 2.500,00   Parchimowicz 2000
1783 Polska grosz koronny 8,00   Aukcja PTN - Warszawa
1783 Polska grosz koronny 15,00   PN 3/98
1783 Polska grosz koronny, EB 12,00   Parchimowicz 2000
1783 Polska grosz koronny 3,00 20-04-1996 Aukcja PTN - Warszawa
1783 Polska trojak koronny 30,00   PN 3/98
1783 Polska trojak koronny 60,00   Parchimowicz 2000
1783 Polska złotówka koronna 150,00   Parchimowicz 2000
1783 Polska 2 złote, EB 140,00   Parchimowicz 2000
1783 Polska półtalar koronny 500,00   Parchimowicz 2000
1783 Polska talar koronny 800,00   Parchimowicz 2000
1783 Polska dukat koronny 2.500,00   Parchimowicz 2000
1784 Polska grosz koronny 15,00   PN 3/98
1784 Polska grosz koronny, EB 15,00   Parchimowicz 2000
1784 Polska trojak koronny 30,00   PN 3/98
1784 Polska trojak koronny 60,00   Parchimowicz 2000
1784 Polska złotówka koronna 150,00   Parchimowicz 2000
1784 Polska 2 złote, EB 140,00   Parchimowicz 2000
1784 Polska półtalar koronny 450,00   Parchimowicz 2000
1784 Polska talar koronny 800,00   Parchimowicz 2000
1784 Polska talar 660,00 06-03-1999 Cieszyn, aukcja 8
1784 Polska dukat koronny 2.200,00   Parchimowicz 2000
1785 Polska grosz koronny 15,00   PN 3/98
1785 Polska grosz koronny, EB 12,00   Parchimowicz 2000
1785 Polska trojak koronny 30,00   PN 3/98
1785 Polska trojak koronny 90,00   Parchimowicz 2000
1785 Polska dwugrosz koronny, EB 100,00   Parchimowicz 2000
1785 Polska złotówka koronna 100,00   Parchimowicz 2000
1785 Polska 2 złote, EB 170,00   Parchimowicz 2000
1785 Polska talar koronny 850,00   Parchimowicz 2000
1785 Polska dukat koronny 2.200,00   Parchimowicz 2000
1786 Polska grosz koronny 18,00   PN 3/98
1786 Polska grosz koronny, Z MIEDZI KRAIOWEY 40,00   PN 3/98
1786 Polska grosz koronny, EB 35,00   Parchimowicz 2000
1786 Polska grosz koronny, Z MIEDZI KRAIOWEJ 100,00   Parchimowicz 2000
1786 Polska trojak koronny 30,00   PN 3/98
1786 Polska trojak koronny 90,00   Parchimowicz 2000
1786 Polska trojak koronny, Z MIEDZI KRAIOWEY 30,00   PN 3/98
1786 Polska trojak koronny, Z MIEDZI... 120,00   Parchimowicz 2000
1786 Polska dwugrosz koronny, EB 75,00   Parchimowicz 2000
1786 Polska złotówka koronna 100,00   Parchimowicz 2000
1786 Polska dukat koronny 2.200,00   Parchimowicz 2000
1787 Polska grosz koronny, EB 15,00   PN 3/98
1787 Polska grosz koronny, Z MIEDZI KRAIOWEY 45,00   PN 3/98
1787 Polska grosz koronny, EB 12,00   Parchimowicz 2000
1787 Polska grosz koronny, Z MIEDZI KRAIOWEJ 100,00   Parchimowicz 2000
1787 Polska trojak koronny 30,00   PN 3/98
1787 Polska trojak koronny 60,00   Parchimowicz 2000
1787 Polska trojak koronny, Z MIEDZI KRAIOWEY 35,00   PN 3/98
1787 Polska trojak koronny, Z MIEDZI... 80,00   Parchimowicz 2000
1787 Polska 10 groszy koronne, EB 65,00   Parchimowicz 2000
1787 Polska złotówka koronna 70,00   Parchimowicz 2000
1787 Polska 2 złote, EB 120,00   Parchimowicz 2000
1787 Polska dukat koronny 2.000,00   Parchimowicz 2000
1788 Polska grosz koronny, EB 15,00   PN 3/98
1788 Polska grosz koronny, Z MIEDZI KRAIOWEY 35,00   PN 3/98
1788 Polska grosz koronny, EB 12,00   Parchimowicz 2000
1788 Polska grosz koronny, Z MIEDZI KRAIOWEJ 70,00   Parchimowicz 2000
1788 Polska trojak koronny 30,00   PN 3/98
1788 Polska trojak koronny 60,00   Parchimowicz 2000
1788 Polska trojak koronny, Z MIEDZI KRAIOWEY 35,00   PN 3/98
1788 Polska trojak koronny, Z MIEDZI... 100,00   Parchimowicz 2000
1788 Polska trojak koronny 23,50 15-11-2000 Allegro
1788 Polska 10 groszy koronne, EB 65,00   Parchimowicz 2000
1788 Polska złotówka koronna 70,00   Parchimowicz 2000
1788 Polska 2 złote, EB 120,00   Parchimowicz 2000
1788 Polska półtalar koronny 350,00   Parchimowicz 2000
1788 Polska półtalar koronny 580,00 15-11-2000 Allegro
1788 Polska talar koronny 550,00   Parchimowicz 2000
1788 Polska talar (8 złotych) 420,00 10-12-1995 Rzeczpospolita
1788 Polska talar, justowany 400,00 17-12-1995 Rzeczpospolita
1788 Polska dukat koronny 2.000,00   Parchimowicz 2000
1789 Polska grosz koronny 15,00   PN 3/98
1789 Polska grosz koronny, EB 12,00   Parchimowicz 2000
1789 Polska grosz koronny 10,00 21-08-2000 Rzeczpospolita
1789 Polska grosz koronny 36,00 01-11-2000 Allegro
1789 Polska grosz koronny 20,00 01-11-2000 Allegro
1789 Polska trojak koronny 60,00   Parchimowicz 2000
1789 Polska trojak koronny 30,00   PN 3/98
1789 Polska 10 groszy koronne, EB 75,00   Parchimowicz 2000
1789 Polska złotówka koronna 90,00   Parchimowicz 2000
1789 Polska 2 złote, EB 120,00   Parchimowicz 2000
1789 Polska talar - 8 zł 380,00 06-03-1996 Rzeczpospolita
1789 Polska dukat koronny 2.000,00   Parchimowicz 2000
1789 Polska dukat 1.700,00 26-06-2000 Rzeczpospolita
1790 Polska grosz koronny 15,00   PN 3/98
1790 Polska grosz koronny, EB 12,00   Parchimowicz 2000
1790 Polska grosz koronny 22,00 15-10-2000 Allegro
1790 Polska grosz koronny 51,00 01-11-2000 Allegro
1790 Polska trojak koronny 30,00   PN 3/98
1790 Polska trojak koronny 60,00   Parchimowicz 2000
1790 Polska trojak Cu, Warszawa 35,00 06-03-1999 Cieszyn, aukcja 8
1790 Polska 10 groszy koronne, EB 65,00   Parchimowicz 2000
1790 Polska złotówka koronna 16,00   Aukcja PTN - Warszawa
1790 Polska złotówka koronna 70,00   Parchimowicz 2000
1790 Polska 2 złote, EB 120,00   Parchimowicz 2000
1790 Polska dukat koronny 2.500,00   Parchimowicz 2000
1791 Polska grosz Cu 8,00   Aukcja PTN
1791 Polska grosz Cu, EB 15,00   PN 3/98
1791 Polska grosz Cu, MV 25,00   PN 3/98
1791 Polska grosz koronny, EB 12,00   Parchimowicz 2000
1791 Polska grosz koronny, MV 50,00   Parchimowicz 2000
1791 Polska grosz Cu 7,00 10-12-1995 Rzeczpospolita
1791 Polska grosz koronny, MV 20,00 06-03-1999 Cieszyn, aukcja 8
1791 Polska trojak koronny 30,00   PN 3/98
1791 Polska trojak koronny 60,00   Parchimowicz 2000
1791 Polska trojak koronny, Z MIEDZI KRAIOWEY 40,00   PN 3/98
1791 Polska trojak koronny, Z MIEDZI... 100,00   Parchimowicz 2000
1791 Polska trojak koronny 10,00 16-12-1996 Rzeczpospolita
1791 Polska 10 groszy koronne, EB 65,00   Parchimowicz 2000
1791 Polska złotówka koronna 70,00   Parchimowicz 2000
1791 Polska 2 złote, EB 120,00   Parchimowicz 2000
1791 Polska dukat koronny 1.600,00   Parchimowicz 2000
1792 Polska szeląg koronny, MV 100,00   Parchimowicz 2000
1792 Polska szeląg, miedź, MV 40,00   PN 3/98
1792 Polska półgrosz koronny, MV 200,00   Parchimowicz 2000
1792 Polska półgrosz, miedź, MV 75,00   PN 3/98
1792 Polska grosz koronny, EB 15,00   PN 3/98
1792 Polska grosz koronny, MV 15,00   PN 3/98
1792 Polska grosz koronny, EB 15,00   Parchimowicz 2000
1792 Polska grosz koronny, MV 12,00   Parchimowicz 2000
1792 Polska grosz koronny 90,00 19-11-1999 WCN 19
1792 Polska grosz koronny 38,00 01-11-2000 Allegro
1792 Polska trojak koronny 30,00   PN 3/98
1792 Polska trojak koronny, EB 60,00   Parchimowicz 2000
1792 Polska trojak koronny, EB, Z MIEDZI... 45,00   PN 3/98
1792 Polska trojak koronny, MV 30,00   PN 3/98
1792 Polska trojak koronny, MV 60,00   Parchimowicz 2000
1792 Polska trojak koronny, MW, Z MIEDZI... 50,00   PN 3/98
1792 Polska trojak koronny, MW, Z MIEDZI... 100,00   Parchimowicz 2000
1792 Polska trojak koronny, WM, Z MIEDZI... 120,00   Parchimowicz 2000
1792 Polska 10 groszy koronne, MV 150,00   Parchimowicz 2000
1792 Polska 10 groszy koronne, MW 75,00   Parchimowicz 2000
1792 Polska złotówka koronna 70,00   Parchimowicz 2000
1792 Polska 2 złote, EB 100,00   Parchimowicz 2000
1792 Polska 2 złote, MV 120,00   Parchimowicz 2000
1792 Polska półtalar koronny 1.200,00   Parchimowicz 2000
1792 Polska talar koronny 3.000,00   Parchimowicz 2000
1792 Polska dukat koronny, EB 1.600,00   Parchimowicz 2000
1792 Polska dukat koronny, MV 1.600,00   Parchimowicz 2000
1793 Polska szeląg gdański, CL-M 90,00   PN 4/98
1793 Polska grosz koronny, EB 15,00   PN 3/98
1793 Polska grosz koronny, MV 15,00   PN 3/98
1793 Polska grosz koronny, MV 12,00   Parchimowicz 2000
1793 Polska trojak koronny 30,00   PN 3/98
1793 Polska trojak koronny 60,00   Parchimowicz 2000
1793 Polska trojak koronny 16,00 06-03-1999 Cieszyn, aukcja 8
1793 Polska 10 groszy koronne, MW 65,00   Parchimowicz 2000
1793 Polska złotówka koronna 70,00   Parchimowicz 2000
1793 Polska 2 złote, MV 120,00   Parchimowicz 2000
1793 Polska talar koronny 2.200,00   Parchimowicz 2000
1793 Polska dukat koronny, MV 2.000,00   Parchimowicz 2000
1794 Polska grosz koronny, MV 15,00   PN 3/98
1794 Polska grosz koronny, MV 12,00   Parchimowicz 2000
1794 Polska trojak koronny 30,00   PN 3/98
1794 Polska trojak koronny 60,00   Parchimowicz 2000
1794 Polska trojak koronny 15,00 15-01-1996 Rzeczpospolita
1794 Polska szóstak koronny 65,00   Parchimowicz 2000
1794 Polska szóstak koronny 150,00 03-09-1999 Jarmark Dominikański
1794 Polska szóstak koronny 50,00 27-03-2000 Katowice - sklep J.Mączki
1794 Polska 10 groszy koronne, MW 200,00   Parchimowicz 2000
1794 Polska złotówka koronna, '83 1/2 EX' 100,00   Parchimowicz 2000
1794 Polska złotówka koronna, '84 1/2 EX' 180,00   Parchimowicz 2000
1794 Polska 2 złote, MV, 41 3/4 140,00   Parchimowicz 2000
1794 Polska 2 złote, MV, 42 1/4 200,00   Parchimowicz 2000
1794 Polska talar 400,00   Parchimowicz 2000
1794 Polska talar 75,00 19-02-1996 Rzeczpospolita
1794 Polska talar 300,00 06-03-1996 Rzeczpospolita
1794 Polska talar 170,00 05-08-1996 Rzeczpospolita
1794 Polska talar 540,00 19-11-1999 WCN 19
1794 Polska talar 6-złotowy 700,00 15-03-2000 Rzeczpospolita
1794 Polska talar 6-złotowy 100,00 21-08-2000 Emporium Hamburg, cena w DM
1794 Polska talar 499,00 15-11-2000 Allegro
1794 Polska dukat koronny, MV 1.800,00   Parchimowicz 2000
1794 Polska dukat 2.300,00 10-11-1995 Aukcja WCN
1794 Polska półtora dukata koronne 4.000,00   Parchimowicz 2000
1794 Polska półtora dukata 3.000,00 10-11-1995 Aukcja WCN
1794 Polska 3 dukaty koronne 6.000,00   Parchimowicz 2000
1794 Polska - zabór austriacki 1 grosz polski 35,00   PN 3/98
1794 Polska - zabór austriacki 1 grosz polski 75,00   Parchimowicz 2000
1794 Polska - zabór austriacki 3 grosze polskie 25,00   PN 3/98
1794 Polska - zabór austriacki 3 grosze polskie 100,00   Parchimowicz 2000
1795 Polska grosz koronny, MV 150,00   PN 3/98
1795 Polska grosz koronny, MV 100,00   Parchimowicz 2000
1795 Polska szóstak koronny 75,00   Parchimowicz 2000
1795 Polska 10 groszy koronne, MW 180,00   Parchimowicz 2000
1795 Polska złotówka koronna 300,00   Parchimowicz 2000
1795 Polska 2 złote, MV, 42 1/4 120,00   Parchimowicz 2000
1795 Polska talar koronny 450,00   Parchimowicz 2000
1795 Polska dukat koronny, MV 4.000,00   Parchimowicz 2000

Ten katalog pochodzi z strony http://strony.wp.pl/wp/monety.polskie/