Strona główna
Wiadomości
  ogólne
Monety polskie
Monety
  kolekcjonerskie
Monety z Polską
  związane
Stany
  zachowania
Biblioteczka
Artykuły
Forum
Ogłoszenia
Linki
Autor
Sponsoring
Współpraca
Kontakt
 
          <-Wstecz do spisu działu

Księstwo Warszawskie 1807 – 1815

 Księstwo Warszawskie - utworzone zostało na mocy traktatu pokojowego w Tylży zawartego pomiędzy Francją, Rosją i Prusami w 1807 r. Księstwo było formalnie niepodległe - związane sojuszem z Francją. Po przyłączeniu części ziem zaboru austriackiego (1809) zajmowało obszar 155 tys. km2 i zamieszkiwało je 4,3 mln. ludzi. Ustrój Księstwa został określony w Konstytucji nadanej przez Napoleona, jeszcze w 1807 roku. Nowe państwo zostało monarchią konstytucyjną związaną unią personalną z Saksonią. Władcą Księstwa został król Saksonii Fryderyk August (którego już Konstytucja 3 maja przewidywała na następcę St. A. Poniatowskiego).
W roku 1810 na terenie Księstwa rozpoczęto produkcję menniczą. Monety bito według pruskiej stopy monetarnej. Zarządcą mennicy państwowej w Warszawie został Jan Stockman, który oznaczał monety swymi inicjałami IS, podobnie jak jego następca Jakub Benicke (1811-27) używający inicjałów IB. Zakres produkcji menniczej był bardzo obszerny. Bito miedziane grosze i trojaki, srebrne pięcio- i dziesięciogroszówki (o niskiej próbie), srebrne złotówki (czyli 1/6 talara) i dwuzłotówki (1/3 talara) oraz złote dukaty. Na monetach złotych na awersie znajduje się popiersie F. Augusta zwrócone w prawo.
Niestety produkcję menniczą wkrótce było trzeba przerwać. W 1813 r. Księstwo Warszawskie zostało zajęte przez wojska rosyjskie, a w 1815 zlikwidowane decyzją kongresu wiedeńskiego. Z większej części jego terytorium utworzono Królestwo Polskie.

 

Poz.

Nominał

Rok

Ilość

Materiał, wielkość; masa

Cena
 
IV  III    II

Zdjęcie:

z.ksw.1gr.1

1 grosz

1810

742 285

Cu Ø 21 mm; 1,7 g

 

30     50    120

 
z.ksw.1gr.2

1811 I-S

łącznie 4 357 763

30     50    100

 
z.ksw.1gr.3

1811 I-B

30     50    100

 
z.ksw.1gr.4

1812

6 377 000

30     50    100

 
z.ksw.1gr.5

1814

3 072 000

30     50    100

 
z.ksw.3gr.1

3 grosze

1810

1 007 667

Cu Ø 26 mm; 8,6 g

 

60   120    220

 
z.ksw.3gr.2

1811 I-S

łącznie 5 478 763

45     70    120

 
z.ksw.3gr.3

1811 I-B

45     70    120

 
z.ksw.3gr.4

1812

6 815 867

45     70    120

 
z.ksw.3gr.5

1813

1 139 325

45     70    120

 
z.ksw.3gr.6

1814

903 828

45     70    120

z.ksw.5gr.1

5 groszy

1811 I-S

łącznie 11 595 446

Ag Ø 20mm; 2,1 g

40      60   120

 
z.ksw.5gr.2

1811 I-B

40      60   120

 
z.ksw.5gr.3

1812

3 404 534

40      60   120

 
z.ksw.10gr.1

10 groszy

1810*

?

Ag Ø 22 mm; 2,9 g

150    250   500

 
z.ksw.10gr.1

1812

950 672

60     120   200

 
z.ksw.10gr.1

1813

3 549 329

50     90    150

 
z.ksw.1zl.1

1/6 talara

1811

112 865

Ag Ø 26 mm; 4,9 g

150   300   700

 
z.ksw.1zl.2

1812

223 058

120   250  550

 
z.ksw.1zl.3

1813

105 815

150   350  750

 
z.ksw.1zl.4

1814

603 393

120   250  500

 
z.ksw.2zl.1

1/3 talara

1810

123 277

Ag Ø29 mm; 8,6 g

100   200  500

 
z.ksw.2zl.2

1811

993 077

90     150  350

 
z.ksw.2zl.3

1812

2 804 086

90     150  350

 
z.ksw.2zl.4

1813

1 915 989

90     150  350

 
z.ksw.2zl.5

1814

2 167 769

90     150  350

 
z.ksw.1tal.1

Talar

1811

4 488

Ag Ø 38 mm; 22,8 g

550  900   2.000

 
z.ksw.1tal.2

1812

35 853

450   800  1.200

 
z.ksw.1tal.3

1814

13 543

450   850   1.400

 
z.ksw.1duk.1

Dukat

1812

8 546

Au Ø 22 mm; 3,46 g

1.500  2.200 3.500

 
z.ksw.1duk.2

1813

3 000

1.800  2.500 5.000

 

Na podstawie Kopicki „Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z Polską związanych” oraz Fischer „Katalog monet polskich 2002”.

 

* 10 groszy bez perełek