Skup i wycena monet:

 
Strona główna
Wiadomości
  ogólne
Monety polskie
Monety
  kolekcjonerskie
Monety z Polską
  związane
Stany
  zachowania
Biblioteczka
Artykuły
Forum
Ogłoszenia
Linki
Autor
Sponsoring
Współpraca
Kontakt
 
          <-Wstecz do spisu działu

Wielkie Księstwo Poznańskie 1816 – 1817

 Wielkie Księstwo Poznańskie - obszar zachodniej części Księstwa Warszawskiego wraz z Poznaniem i Bydgoszczą, obejmujący swą powierzchnią 28 951 km2 i zamieszkiwany przez 776 tys. osób.
WKP utworzone zostało na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego z 1815 r. Stanowiło obszar administracyjnie podległy Prusom. Władcą Księstwa był król Prus, a jego przedstawicielem namiestnik (do 1831 r. Polak ks. A. Radziwił).
W związku z planowaną germanizacją ludności, a więc także narzuceniem jej pruskiego systemu monetarnego, w 1816 i 1817 rząd Prus polecił mennicy berlińskiej (A) i wrocławskiej (B) wybić niewielką ilość monet. Były to grosze i trojaki według stanisławowskiej stopy menniczej. Monet tych jednak wybito niewiele, a niedługo potem rozpoczęła się germanizacja ludności WKP, nie omijającą przecież dziedziny monetarnej. Od tej chwili na tych terenach jedynym obowiązującym pieniądzem stała się waluta Prus...
Po upadku powstania listopadowego autonomię WKP jeszcze bardziej ograniczono, jednak do włączenia tego terenu do Prus nigdy nie doszło. Po II wojnie światowej na mocy traktatu wersalskiego większość tych ziem weszła w skład II RP.

 

Poz.

Nominał

Rok

Ilość

Materiał, wielkość; masa

Rant:

Cena
IV    III    II

Zdjęcie: 

z.ksp.1gr.1

1 grosz

1816 A

?

Cu Ø 20 mm; 2,6 g

 

gładki

60     90    200

 
z.ksp.1gr.2

1816 B

?

gładki

60     90    200

 
z.ksp.1gr.3

1817

?

gładki

60     90    200

 
z.ksp.3gr.1

3 grosze

1816 A

?

Cu Ø 25 mm; 7,4 g

 

ornament ozdobny

c.a.

 
z.ksp.3gr.2

1816 B

?

ornament ozdobny

90     150   250

 
z.ksp.3gr.3

1817

?

ornament ozdobny

90     180   300

 

Na podstawie Kopicki „Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z Polską związanych” oraz Fischer „Katalog monet polskich 2002”.