Strona główna
Wiadomości
  ogólne
Monety polskie
Monety
  kolekcjonerskie
Monety z Polską
  związane
Stany
  zachowania
Biblioteczka
Artykuły
Forum
Ogłoszenia
Linki
Autor
Sponsoring
Współpraca
Kontakt
 

          <-Wstecz do spisu działu

Nieznane odmiany monet polskich
(cz. 1 - do 1814 r.)

Znajduje się tu wykaz wszystkich (mi znanych) monet polskich do roku 1814, które nie zostały umieszczone w żadnej literaturze lub istniały tylko nie potwierdzone informacje o ich istnieniu. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, propozycje lub ciekawe informacje ze świata numizmatyki napisz.

Nazwa monety:

Rok bicia:

Informacje:

Zdjęcia monety:

Grosz Zygmunta I Starego wybity dla ziem pruskich.

1532

Opis: Moneta w legendzie otokowej na rewersie ma zamiast GROSS napis DROSS z tym że litera D widnieje w odbiciu lustrzanym, co może czasem dawać na pierwszy rzut oka złudny kształt litery G.

Zgłosił Pan Zenon Wędzicki.

Półtorak Zygmunta III Wazy (1587 - 1632), men. Kraków

-

Aw: Tarcza z herbami Polski, Litwy i Wazów zwieńczona koroną. W otoku napis rozdzielony na górze koroną, a na dole cyfrą 3 w tarczy:
 SIGI.3.D.G. - REX.P. M D L
Rw: Jabłko królewskie z liczbą Z4 pośrodku. W otoku napis przedzielony na górze krzyżem, a na dole tarczą z herbem Awdaniec:
 *MONENO. - .RE.POL. (potrójne haki)

Opis: Moneta taka nie występuje w żadnym mi dostępnym katalogu.

Szóstak koronny Jana Kazimierza (a)

1663

Aw: Bez obwódki z napisem IO CASI DG REX POL&SVE MDL  Rw: Bez obwódki, tarcze proste bez ozdób, napis przedzielony Ślepowronem: GROS-AR-SEX - REG-POL-1663

Opis: Napis na awersie odpowiada poz. 222 w katalogu Krupiewskiego, rewers natomiast odpowiada poz. 223; takie połączenie stępli nie jest notowane. Typ szóstaka bez obwódek, chociaż dość pospolity, został pominięty w skorowidzu Kopickiego.

Zdjęcia (mało wyraźne) publikuje 3/2001 „Przegląd Numizmatyczny”.

Szóstak koronny Jana Kazimierza (b)

1663

Aw: Z obwódką i napisem: IO:CASIM:DG:RE:PO&SV:MDL Rw: Bez obwódki, tarcze proste bez ozdób, napis przedzielony Ślepowronem: GROS-AR-SEX – REG-POL-16663

Opis: Wariant napisów powyższego szóstaka odpowiada poz. 223 w katalogu Krupiewskiego. Typ z obwódką na awersie i bez obwódki na rewersie nie występuje jednak w skorowidzu Kopickiego. Różnice stylistyczne między awersem i rewersem zdają się wskazywać, że stemple zostały wykonane przez dwóch różnych rytowników. W pewnym sensie jest to hybryda łącząca dwa typy: bez obwódek i z obwódkami. Typ ten jest oceniany jako R-R1.

Zdjęcia (mało wyraźne) publikuje 3/2001 „Przegląd Numizmatyczny”.

Szóstak koronny Jana Kazimierza (c)

1663

Aw: Bez obwódki z napisem: IO:CASI-D.G REX DG PO&SVE M-D-L Rw: Obwódka, tarcze proste bez ozdób, napis przedzielony Ślepowronem: GROS-AR SEX – REG PO-1663

Opis: Szóstak ten należy do typu nieopisanego i moim zdaniem, dość rzadkiego. Również warianty napisów na obu stronach nie są notowane. Stylistyczne jest bardzo zbliżony do szóstaka bez obwódek i raczej nie ulega wątpliwości, że stemple zostały wykonane przez tego samego rytownika. Stanowi więc wyjątek. Zasługuje on na rzadkość R4 lub wyższą.

Zdjęcia (mało wyraźne) publikuje 3/2001 „Przegląd Numizmatyczny”.

Szóstak koronny Jana Kazimierza (d)

1663

Aw: Z obwódką i omyłkowym napisem: IOAN CAS DG REX POL&S MDL RL (końcówka RL zamiast RP) Rw: Owódka, tarcze z ozdobami, napis przedzielony Ślepowronem : GROS-ARG SEX – REG POL-1663

Opis: Szóstak ten należy do typu opisanego w skorowidzu Kopickiego pod nummerem 1668. Typ ten przypisywany jest mennicy bydgoskiej. Ciekawy jest jednak napis na awersie. Zawiera on bowiem nie notowany błąd. Napis na rewersie odpowiada poz. 225 w katalogu Krupiewskiego.

Zdjęcia (mało wyraźne) publikuje 3/2001 „Przegląd Numizmatyczny”.

Szóstak koronny Jana Kazimierza (e)

1663

Aw: Z obwódką i napisem: IOAN CAS DG REX POL & SMDL R  Rw: Obwódka, tarcze z ozdobami, napis przedzielony Ślepowronem: GROS-ARG SE – REG POL-1663  (zwykle występuje SEX a nie SE)

Opis: Szóstak należący do tego samego typu, co poprzedni. Napis na awersie odpowiada poz. Krup. 225, natomiast na rewersie występuje nienotowany wariant napisu.

Zdjęcia (mało wyraźne) publikuje 3/2001 „Przegląd Numizmatyczny”.

Talar Bogusława XIV

1634

Katalog J. Hildiacha „Die Muzen der pommerschen Herzoge” przedstawia trzy podstawowe typy talarów z roku 1634 ale bez tej... Na rew. data bicia jest przedstawiona cała (nie rozdzielona klejnotem) lecz umieszczona po prawej stronie a klejnot księstwa szczecińskiego jest tak samo umieszczony jak Hild. 321.

 

Talar Władysława IV

1639

Znaleziono 2 szt. takiego talara tylko że bez gałązek palmowych na rewersie. Moneta ta była znana dotąd  z notek i opisów w „Podręczniku Numizmatyki Polskiej” poz. 1602 lub Gumowski „Handbuch der Polnischen Numismatik” poz. 1586.

 

Szeląg Augusta III

1753

Na rewersie literka „E” lub „F” – jak by nie było opisu takie monety w żadnej literaturze nie ma. Znane były tylko do tej pory szelągi z tego roku z dowróconą literką „F”

 

Grosz Stanisława Augusta Poniatowskiego

1766

Grosz 1766 G monogram duży, wieniec bez jagódek. Na rewersie w otoku napis I.GROSSUS REG POL:M:D:L:.
Jak wiadomo wszystkie popularne grosze mają napis GROSSVS w tym jednak zastosowano pisownie przez U – najprawdopodobniej jest to błąd techniczny. Zgłosił Pan Rafał Janke.

Na podstawie dostępnych mi informacji, informacji uzyskanych od innych numizmatyków oraz informacji znalezionych w internecie.


Dostępne także katalogi odmian Monet II RP i Monet PRL’u.  


Jeśli posiadasz skany któreś z ww. monet był bym wdzięczny za udostępnienie mi ich. Jeśli natomiast wydaje Ci się że jesteś w posiadaniu monety lub innego numizmatu którego nie ma w literaturze to napisz do mnie, może posiadasz unikatowy egz. o którym warto by poinformować innych kolekcjonerów...?

 

-->